hvad vil det sige

At gå i terapi?


 

Det handler om dig

Det er altid dig, din aktuelle livssituation og dine udfordringer i livet nu-og-her, der er udgangspunkt for mødet mellem dig og mig i terapien. Hvis du ikke har været i terapi hos mig før, vil vores første møde sandsynligvis også handle om, at give dig et kort indblik i, hvem jeg er og hvordan jeg arbejder. Men fælles for alle vores møder vil være, at det er dig og dit liv, der står i centrum.

Hvad kan du forvente?

Hos mig kan du forvente at blive mødt i et professionelt, terapeutisk rum – fordomsfritærligt og omsorgsfuldt. Hvad enten du befinder dig midt i en akut krise, står over for nogle meget svære valg i dit liv, er ramt af stress eller noget helt fjerde, kan du forvente at få effektiv hjælp til at skabe øget klarhed, balance og ro i dit liv. Med det mål, at du får bedre styr på dine tanker, følelser og evt. kropslig uro - både her og nu og i fremtiden. Uanset hvilke udfordringer du kommer med, vil du sandsynligvis opleve, at få større bevidsthed om dine egne reaktioner og handlinger og en stærkere erkendelse af dig selv og dine valg.

Gehvaffornoget?

Gestaltterapi. Det er navnet på den grundlæggende form for terapi, du vil opleve i min praksis. Gestaltterapien blev oprindeligt skabt af kreative, dynamiske terapeuter, der havde et andet livssyn end det psykoanalytiske (det dér, hvor man ligger på en briks). Gestaltterapi er baseret på et klart videnskabsteoretisk fundament og på en række videnskabeligt funderede indsigter, teknikker og metoder, som især vandt frem i 60'ernes USA. Siden dengang er Gestaltterapien blevet yderligere forfinet og beriget med ny forskning inden for bl.a. neurovidenskaben.

Den gestaltterapi du vil opleve hos mig, fokuserer især på terapi gennem samtale – men kan også indeholde elementer af særdeles effektive kreative metoder såsom visualiseringer, rollespil, tegninger, drømme, meditation, mindfulness mm. i arbejdet med at afdække, undersøge og bearbejde ufærdige oplevelser (uafsluttede gestalter).

Gestaltterapi har tidligere haft ry for at være ret konfronterende og voldsom. Og sådan var det nok også dengang i 60′erne, da gestaltterapien brusede frem. Men meget har ændret sig siden dengang, og i dag er gestaltterapi bygget på nænsom, ikke-krænkende ærlighed. Samtalerne fokuserer på proces og på det der ér. Det er terapi der er omsorgsfuld uden at være omklamrende – og du vil opleve dig selv og din verden indefra, med det mål at få en dybere forståelse for og indsigt i dine egne vilkår og valg.